Giv dit bud på Danmarks bedste renovering

Nu kan man indstille sin favorit til Renoverprisen 2021, der udover at kåre Danmarks bedste renoveringsprojekt også belønner vinderholdet bag med en check på 100.000 kr. Med prisen har parterne bag i flere år arbejdet på, at give renovering den opmærksomhed, som diciplinen ofte mangler i forhold til nybyggeri.

Egebjerg Mølle fik Specialprisen i 2015. Foto: Renover-prisen.

Mangfoldighed efterlyses

Renoverprisen går til en renoveringder kan være inspirationskilde for fremtidige renoveringer ved bl.a. at sætte bæredygtighedbrugskvalitet og samarbejde i centrum.  

Hele formålet med Renoverprisen er, at vi får sat fokus på de mange gode renoveringsprojekter, der findes i Danmark, og den positive påvirkning, de har på omgivelserne. Vi håber, at der igen i år vil komme indstillinger fra hele landet – lige fra det nordligste til det sydligste. For vi ved, at der findes gode og nytænkende renoveringer overalt,” siger Lars Axelsen, administrerende direktør i Grundejernes Investeringsfond.  

I 2020 vandt Det Kongelige Bibliotek i Aarhus prisen for på eksemplarisk vis at transformere et klassisk bibliotek til et moderne og bæredygtigt samlingspunktProjektet vandt blandt et bredt felt, der både rummede erhvervsbygninger, institutioner, boliger og kulturhuse.  

Det betyder noget for os, at der er en bredde blandt de projekter, der indstilles til prisen. For uanset, om der er tale om en renovering af et boligområde, en kulturinstitution eller noget tredje, er det med til at skabe glæde og gavn for både den enkelte og fællesskabet. Derfor håber vi meget på at se en stor mangfoldighed blandt de indstillede projekter igen i år,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.    

Fem kriterier i stedet for syv

Fra i år ser kriterierne lidt anderledes ud. Nogle af kriterierne er slået sammen, og alle kriterier er desuden omformuleret og uddybet for at gøre det lettere at forstå, hvad et projekt skal leve op til.

Det er fortsat et krav, at renoveringer indstillet til Renoverprisen er gennemført i Danmark og færdiggjort inden for de seneste fem år. Ligeledes skal bygningerne være taget i brug senest seks måneder før indstillingsperioden lukker, hvilket for 2021 betyder senest den 1. oktober 2020. Der tages også hensyn til geografisk spredning og variation af bygningstyper, når de nominerede projekter skal findes.

De fem vurderingskriterier

  • Bæredygtighed: Klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift – fx i form af energioptimering.
  • Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne: Projektet fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.
  • Udførelseskvalitet og værdiforøgelse: Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne.
  • Eksempelværdi: Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala.
  • Samarbejde: I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk.

Du kan nemt indstille dine favoritprojekter

Du kan nemt indstille et renoveringsprojekt via hjemmesiden www.renover.dk indtil d. 1. marts 2021. De nominerede projekter offentliggøres medio juni. Vinderholdet af både Renoverprisen og Specialprisen kåres ved en prisfest i september 2021.