Generalforsamling i BYFO lørdag d. 16. september

Lørdag d. 16. september afholdes BYFOs generalforsamling på Brahetrolleborg på Fyn.

 

Program

9.30: Registrering og kaffe

10.00-11.45: Generalforsamling

 1. Velkomst og valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår godsejer, hofjægermester Britta Schall-Holberg
  Formandens mundtlige beretning
 2. Regnskab 2016/2017
 3. Medlemskontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr.
 4. Forfald-pr-år kontingent
  Bestyrelsen foreslår kontingentstigning:
  Fra 1.375 kr. til 1.425 kr. (Forfald-pr-år under 100.000 kr.
  Fra 1.950 kr. til 2.025 kr. (Forfald-pr-år over 100.000 kr.)
 5. Ejerlejligheders kontingent
  Bestyrelsen foreslår kontingent efter samme regelsæt
 6. Driftsbudget 2017/2018
 7. Valg til bestyrelsen
  På valg er Birthe Iuel, Peter Thunbo, Bente Ahlefeldt og Henrik Dichman. Alle er villige til genvalg
 8. Valg af suppleanter
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bue Beck og Andreas Karberg
 9. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young
 10. Eventuelt  

11.45: Frokost

12.45: Indlæg ved enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Merete Lind-Mikkelsen

13.15: ’Brahetrolleborg – før og nu’ indlæg ved Catharina Reventlow-Mourier

14.00: Rundvisning på Brahetrolleborg

15.30: Tak for i dag

Medlemmer bedes tilmelde sig frokost senest fredag d. 8. september 2017 på sekretariat@historiskehuse.dk 

Se den fulde indkaldelse med regnskab her.

Du kan læse årsberetningen her.