Generalforsamling afholdes uden medlemmer

I lyset af den konkrete situation med COVID 19 har BYFOs bestyrelse truffet beslutning om, at medlemmerne ikke indkaldes til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes i stedet med bestyrelsen med mulighed for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 

Sekretariatet havde planlagt generalforsamling på Fyn den 19. september med forbehold for aflysning såfremt situationen omkring COVID var for usikker. Da en stor del af BYFOs normalt fremmødende medlemmer til generalforsamlingen befinder sig i risikogruppen, har bestyrelsen vurderet, at det vil være for risikabelt at indkalde medlemmer fra alle hjørner af landet.

Bestyrelsen er opmærksom på, at der er meget divergerende holdninger til, hvor alvorligt man skal forholde sig til situationen.  Beslutningen tilgodeser den del af medlemmerne, som mener, at det er risikabelt at mødes i større forsamlinger. Også selv om de nuværende regler på området gør det muligt at afholde mødet.

Den fælles sikkerhed er afgørende og en fuldstændig betryggende gennemførsel af generalforsamlingen er ifølge bestyrelsens vurdering ikke mulig. Derfor håber bestyrelsen på medlemmernes forståelse for denne beslutning.

Årsberetning, regnskab og budget vil ligge på www.historiskehuse.dk fra 5. september.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og gennemfører valghandling med valg af de tre bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i år, samt valg af revisor. Valg af ny suppleant udsættes til næste år.

Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.

Såfremt der måtte komme indsigelse mod denne fremgangsmåde, eller hvis der måtte være medlemmer, som ville have stillet op til bestyrelsen, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med fysisk deltagelse.

Alle medlemmer er naturligvis velkommen til at kontakte konstitueret formand Peter Thunbo (pt@thunboconsult.dk) eller direktør Birthe Iuel (bi@historiskehuse.dk), hvis man har spørgsmål eller kommentarer i øvrigt.