Fyns Kunstmuseum fredes

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Fyns Kunstmuseum i Jernbanegade i Odense. Den klassicistiske bygning fra 1885 er ikke længere museum, men huser i dag Det Fynske Kunstakademi.

 

I sin begrundelse for fredningen skriver Slots- og Kulturstyrelsen bl.a.:

Fyns Kunstmuseum udgør et særdeles velbevaret eksempel på en af de første museumsbygninger opført i den danske provins efter grundlovens indførelse i 1849. Fyns Kunstmuseum er endvidere et godt eksempel på en historicistisk bygning med et eksteriør stærkt inspireret af klassicismen, hvorved bygningen fungerer som et markant arkitektonisk indslag i det centrale Odense. Interiøret afspejler gennem sin velbevarede og logiske rumfølge, de oprindelige og velbevarede overflader og den rige detaljering endnu stærkt sin oprindelse som den første museumsbygning på Fyn.

En af fortalerne for en fredning har været Odense Byforening, der opstod i som en protestbevægelse, dengang Industripalæet (1890) blev nedrevet i 1980erne. Formand for foreningen, Lis Andreasen har i Fyns Stiftstidende begrædt, at stedet ikke længere er museum:

Alene skulptursalen er et fantastisk rum, som man har svært ved at forestille sig anvendt til andre formål end skulpturer, og vi er kede af, at der ikke længere er samme offentlige adgang til den og resten af huset.

Bygningen er tegnet Frederik Emil Andersen og Emil Schwanenflügel og har en karakteristisk tempelgavl samt en billedfrise med scener fra Danmarkshistorien og den nordiske mytologi.

Læs hele afgørelsen:
Afgørelse om fredning af Fyns Kunstmuseum