Fredning af Nyholm i høring

Det Særlige Bygningssyn har på indstillet, at bygningsfredningen på Holmen bliver udvidet med en række bygninger og umiddelbare omgivelser på Nyholm. Denne udvidelse er nu i høring indtil 31. august. Samtidig bliver en detaljeret undersøgelse af fredningsværdierne og fremtidige anvendelsesmuligheder for de berørte bygninger og omgivelser på Nyholm sat i gang.

Foto: Slots- og Kulturstyrelsen

 

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

”Der er ingen tvivl om, at Nyholm rummer nogle helt særligt værdier, og hele området fortæller om en vigtig del af vores kulturarv. Det er en af perlerne i vores historie. Med undersøgelsen vil vi afdække, hvordan man bedst muligt kan beskytte og samtidig give plads til at udvikle Nyholm, så stedets helt særlige karakter kan fastholdes og inspirere til nye tiltag. Det kan forhåbentlig også vise vejen til en holdbar byudvikling”, siger Merete Lind Mikkelsen, Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen.

Nyholm rummer også vigtige, nyere historiske lag som for eksempel bygninger med forbindelse til Søminevæsenet og undervisning af søofficerer. Det er blandt andet disse bygninger og deres omgivelser, som er indstillet til fredning.

Undersøgelsen af Nyholms fredningsværdier og udviklingsmuligheder bliver udført i et samarbejde mellem Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Varmings Tegnestue, og når undersøgelsen er klar, vil Slots- og Kulturstyrelsen fortsætte den tætte dialog med de involverede i den videre proces – herunder Københavns Kommune, Forsvarsministeriet og forskellige interessenter – på området i forhold til balancen mellem bevaring og udvikling af området.

Slots- og Kulturstyrelsen vil senest tre måneder efter høringsfristens udløb den 31. august 2021 træffe afgørelse vedrørende udvidelse af den eksisterende fredning.

Fakta om fredningen af Nyholm

Allerede i dag er store dele af Nyholm i København fredet. Det gælder eksempelvis Vestre og Østre Takkelagehus fra 1729, Mastekranen, der blev bygget fra 1748 til 1751, og Schrødersee’s monument på Batteriet Sixtus, der er udført i årene fra 1797 til 1799 af den nyklassicistiske arkitekt C.F. Harsdorff.

Det forslås yderligere at frede eksempelvis Vagt- og Vaskebygningen på Elefanten, der blev bygget i 1938 af arkitekt Jens Klok, og Hovedvagtens nære omgivelser. Fredningsforslaget omfatter også Eskadrevej 3-7, hvor man finder Torpedobådskamrene og Torpedomagasinet, og hvor nord- og østlængen blev bygget i 1910 ved arkitekt Olaf Schmidth, mens sydlængen blev bygget i 1931 under arkitekt Chr. Olrik. Derudover er Torpedoværkstedet fra 1938-54 af Jens Klok med tilhørende beskyttelsesrum indstillet til fredning.

Læs høringsmaterialet