Forsyningssikkerhedsafgift på energi

Nu planlægges afgift på ekstraomkostninger, som ejerne af de fredede bygninger ikke kan nedbringe uden at svække fredningsværdierne.

Nu planlægges afgift på ekstraomkostninger, som ejerne af de fredede bygninger ikke kan nedbringe uden at svække fredningsværdierne.

Inden vi ser os om, er regeringens planer om af indføre forsyningssikkerhedsafgift på energi vedtaget – uden hensyntagen til, at ejerne af de fredede bygninger ikke selv kan bestemme, hvordan og hvor meget, de ønsker at isolere deres bygninger og dermed nedbringe deres energiforbrug.

Både i november sidste år og i april i år har vi pr. brev kontaktet Klima- og energiminister Martin Lidegaard og bedt ham indtænke de fredede bygninger i sit forslag ved eventuelle undtagelsesbestemmelser.

Da vi er meget bekymret over, at energiaftalen fra foråret ikke indeholder et eneste ord om særlig hensyntagen til de fredede og bevaringsværdige bygningers arkitektoniske og antikvariske værdier, har vi derfor taget kontakt til forskellige politikere på Christiansborg, som, vi håber, vil hjælpe os med at forhindre, at ejerne af de fredede bygninger pålægges en afgift oveni den merudgift, de ikke mindst i de senere år med stigende energipriser har været belastet af.