Foreningen Bevaringsværdige Bygninger: Generalforsamling og årsberetning 2018

Da sidste års generalforsamling i Foreningen Bevaringsværdige Bygninger desværre ikke fik det ventede fremmøde, foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling, hvor der alene ved indkaldelsen henvises til regnskabstal og bestyrelsens beretning.

Ønsker nogle af medlemmerne en fysisk generalforsamling, er bestyrelsen naturligvis til disposition, og der indkaldes til generalforsamling mandag den 19. november kl. 16.00 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K.

Medlemmer anmodes om ved henvendelse til sekretariatet på + 45 45 57 12 22 eller sekretariat@historiskehuse.dk senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse at anmelde deres deltagelse i generalforsamlingen.

Indkaldelse og regnskab

Årsberetning 2018