BYFOs årsberetning 2017/2018

I BYFOs årsberetning kan du blandt andet læse om foreningens igangværende projekter, hvordan vi har håndteret årets politiske sager og hvad du kan bruge dit medlemskab til.

Året der gik

I 2018 har vi kunne fejre 100-året for bygningsfredningsloven og Bygnings Frednings Foreningens 40-års jubilæum. Førstnævnte markerede vi på årets Folkemøde på Bornholm, hvor vi sammen med Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Kunstakademiets Arkitektskole fejrede ’fødselaren’ med debat og festtaler. Birthe Iuel benyttede lejligheden til at understrege, at foreningen ikke støtter flere fredninger, medmindre der tilføres flere økonomiske midler til området. Flere nyfredninger vil jo betyde, at den eksisterende støtte vil blive smurt endnu tyndere ud. De økonomiske tilskud samt skatteværdien af forfald-pr-år er lavere end nogensinde før, hvilket også blev diskuteret.

At vi oplever den hidtil laveste skatteværdi af forfald-pr-år kombineret med højere myndighedskrav og længere sagsbehandlingstid er ikke holdbart. Vi ser ofte tilfælde, hvor der ikke er sammenhæng mellem de meromkostninger, myndighedskravet stiller, og den kompensation, der er til rådighed.

Vi har derfor brugt dette jubilæumsår på målrettet at arbejde henimod at få kulturminister Mette Bock til at starte en ny og mere grundig udredning af bygningsfredningsloven med særligt fokus på ejernes pligter og rettigheder. Der er brug for en analyse af de økonomiske støtteordninger i forhold til de krav og den indgriben i den private ejendomsret, en fredning indebærer. Kulturministeren har sat arbejdet i gang og vi er spændt på at se, hvad det resulterer i.

I mellemtiden gør vi vores til, at ejerne bliver stærkt repræsenteret i det videre arbejde. Derfor har vi inviteret Mette Bock med på ekskursion, for at vise kulturministeren, hvilke uoverkommelige udfordringer nogle af BYFOs medlemmer står med.

Samtidig har vi forsøgt at få skatteminister Karsten Lauritzen i tale til en dialog om, hvordan skatteværdien af forfald-pr-år kan højnes fra de nuværende 26 %.

I BYFOs årsberetning kan du blandt andet læse om foreningens igangværende projekter, hvordan vi har håndteret årets politiske sager og hvad du kan bruge dit medlemskab til.

God læselyst!