Efterkrigstidens almene boliger

En række heldige faktorer faldt i midten af 1900-tallet sådan sammen at det almene boligbyggeri fra perioden blev af en særlig arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet. Derfor er det vigtigt at vi begynder at værdsætte dette byggeri som god dansk bygningskultur og ikke ødelægger det i komfortens eller energirenoveringens navn. Bygningskultur Danmark sætter fokus på dette i et Realdania støttet projekt under overskriften “”Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940’ernes og 1950’ernes almene boliger”.

 

Bindingsværk og herregård, skønvirke og klassicisme, barok og rokoko. Vi ved godt at disse huse og stilarter er bevaringsværdige dele af Danmarks kulturarv, som vi skal passe på og værne om. Men når talen falder på de store almene boligbyggerier som blev opført i efterkrigsperioden er fredning og værdifuld bygningsarv ikke det de fleste tænker på.

Men faktisk er rigtig meget af periodens byggeri kendetegnet ved en tradition, hvor murværk, arkitektur og bygherrevilje gik op i en højere enhed. Det store behov for nye boliger dannede sammen men et velfunderet og højtudviklet murerhåndværk og en dygtig og selvbevidst arkitektstand grundlaget for byggeri af høj kvalitet til mange mennesker.

En række dygtige arkitekter som Kay Fisker, Povl Baumann, C.F. Møller, Thorkild Henningsen og Steen Eiler Rasmussen byggede almene boliger til almindelige mennesker med fokus på lys, luft og grønne områder i tæt dialog med de bygninger, der med en særlig sans for de danske tegl  indvarslede en sand guldalder for murværket. 

Allerede før krigen var der en særlig bevidsthed om murværkets særlige tradition og historie, som fint illustreres med et lille digt af Bertel Budtz Müller i indledningen til arkitekt Erik L. Rasmussens lille bog MURSTEN fra 1934:

I Faraos og Babels jord /Vi søger efter urtids spor/ Og finder dem foruden fejl/ I tegl.

Og gennem Danmarks tusind aar/ Den samme viden fuldt vi faar/ Om fædres liv og fest og fejl/ I tegl

En hellig pagt af baal og ler/ Er hvad vi i hver mursten ser/ Derfor staar stærkt af ild og sol/Vort boel

Af aand og haand er tvunget frem/ Fra Danmarks grund de tusind hjem/ Tag ej af seklers visdom fejl/ Brug tegl 

I projekt støttet af Realdania sætter Bygningskultur Danmark fokus på periodens byggeri og har bl.a. udgivet en bog og en række faktaark, der skal understøtte indsatsen for at bevare de arkitektoniske kvaliteter.

Køb bogen KVALITETER i almene bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne med tilhørende faktablade

 

Se faktablade online:

1. Facader

2. Tage

3. Vinduer og Døre

4. Altaner og Detaljer

5. Omgivelser

6. Mere information