Det hjælper at stå sammen

Regeringen har udskudt brændeafgiften.

Efter massiv kritik har skatteminister Holger K. Nielsen opgivet at indføre afgiften fra 1. januar. Det betyder dog ikke, at afgiften er opgivet, men blot at man vil forsøge at konstruere den på en mere hensigtsmæssig måde.

BYFO har hele tiden været imod brændeafgiften. BYFOs medlemmer rammes dobbelt, hvis afgiften indføres. De fredede huse må ikke isoleres lige så vidtgående som andre huse og er derfor dyrere at opvarme. Pålægges brændeafgift, forhindrer man ejerne i at benytte brænde til at supplere med billigere brændsel.

Samtidigt er billigt brænde væsentligt for mange mennesker med lavindkomster bosat i småhuse i landdistrikterne. Brændeafgiften vil ødelægge motivationen for selv at lave brænde, og i værste fald kan den være medvirkende til, at usælgelige huse blot forlades. Det vil forarme områderne yderligere.

BYFO afgav i august måned sammen med en række andre parter høringssvar imod afgiften.

Vi har samtidig støttet facebooksiden imod afgiften og delt den på BYFOs facebookside.

Du kan læse høringssvaret i pdf’en Forsyningssikkerhedsafgift på VE-brændsler.