Den gamle vandmølle i Vokslev skal restaureres

I det smukke og kuperede naturområde sydøst for Nibe – ved landsbyen Vokslev – skabte de lokale foreninger i samarbejde med Aalborg Kommune og Naturstyrelsen for et par år siden projektet Kultur- og Naturstien i Vokslev. 

Ud over etablering af stiforbindelse i området omfattede Kultur- og Natursti-projektet en geologisk udgravning med international interesse, naturgenopretning på en skråning langs Binderup Å, en udtynding af bevoksningen inde i Vokslev Kalkgrav, en blotlægning af de gamle fundamenter fra det gamle Vokslev Kalkværk, etablering af en grejbank fuld af undervisningsudstyr, etablering af en ny faunapassage forbi den dobbelte mølledam, som samtidig fik en tiltrængt oprensning. 

Samarbejdsprojektet har betydet, at området nu bliver besøgt af mange mennesker hele året rundt. Tilbage står blot at den gamle vandmølle midt i naturområdet bliver restaureret. Vandmøllen er sandsynligvis fra 1600-1700 tallet. Den oprindelige vandturbine fra 1927 er stadig intakt, og driver mølleværket rundt uden problemer, når stemmet trækkes. 

Møllelaugsforeningen, som blev oprettet i 2008, har opnået stor lokal opbakning og har således 110 medlemmer. Møllelaugsforeningens primære formål er at få vandmøllen – Huul Mølle – restaureret. Sidste år lykkedes det møllelauget at købe vandmøllen af Hyldahl-familien, som havde ejet møllen siden 1882. Området og møllerestaureringen nyder stor turistmæssig bevågenhed, og indgår i kommunens nye turistprojekt Aalborg Fjordland.   

Restaureringsarbejdet er opdelt i 5 etaper, og de 2 første etaper – tilstandsvurdering og registrering, projektering og indhentning af håndværkertilbud – er allerede gennemført. Den 3. etape omhandler selve bygningsrestaureringen, og etapen har allerede opnået økonomisk støtte fra Aalborg Kommune, ligesom en lokal virksomhed har skænket kr. 25.000 til formålet. 

Realdania støtter det forestående restaureringsarbejde med 1.225.000 kr. 

Arkitekt og projektleder i Realdania, Eske Møller, siger:
”Det er glædeligt at se, hvordan er stor gruppe lokale ildsjæle påtager sig et ansvar for at bevare den gamle mølle og gøre den tilgængelig for offentligheden. Vandmøller, som Huul Mølle, er en væsentlig del af vores bygningskulturelle arv, idet de indgår som markante pejlemærker i historiske kulturmiljøer og dermed bidrager positivt til rekreative oplevelser for borgerne.”   

Bygningsrestaureringen er budgetteret til i alt kr. 4.200.000, hvorfor Møllelaugsforeningen håber, at andre fonde også vil bidrage, så dette unikke kulturmiljø kan blive bevaret for eftertiden.