Debat: For og imod projekt Nyborg Slot

Miljø- og Fødevareklagenævnets afvisning af byggeprojektet på Nyborg Slot har skabt livlig debat. Nedenfor er det tidligere museumsinspektør Peter Dragsbo og formand for Arkitekturoprøret, Jep Loft, der giver deres besyv.

Genskabelsen af Nyborg Slot: Svar til Jep Loft

Af Peter Dragsbo

Det er både uforståeligt og sørgeligt, at et Fødevarenævn (!) nu for en tid har sat en stopper for det spændende projekt med at genskabe det historiske Nyborg Slot. Havde det været en kulturarvsmyndighed som f.eks. Det særlige Bygningssyn, der havde meldt ud, kunne man dog have haft respekt for det.

At nogle ældre antikvariske fundamentalister var imod projektet, kan man forstå. Men jeg forstår ikke, at Jep Loft fra ”Arkitekturoprøret” har meldt sig i koret. ”Oprøret” er jo netop opstået som et led i en nødvendig europæisk kritik af modernismens udskejelser. Og her er Nyborg-projektet udtryk for en ny holdning til kulturarven, hvor man forstår at gendigte og tilføje med sans for stedets historiske ånd. Ikke som i Berlin og Potsdam som kopi eller pastiche, men som modsætning til de alt for mange steder, hvor senmodernistiske månebaser i glas og beton er landet i historiske miljøer.

Her er Nyborg-projektet, selv om det er stort i omfang, lige så ydmygt over for stedet som f.eks. Vadehavscentret ved Ribe, Borgcentret i Vordingborg Slotsruiner eller Ingvar Cronhammars ”hegn” om Jelling – eller de seneste års gendigtninger af middelalderkarréer i Stralsund og Lübeck. Det, vi trænger til herhjemme i omgangen med kulturarven, er hverken minimalistisk puritanisme, hvor intet må ske, eller krav om, at alt nyt i gamle miljøer skal være ”nutidigt”. Der må være plads til, at forsvundet kulturarv kan genskabes og gendigtes. Jeg håber efter mange års kamp for kulturmiljøet ikke, at det sidste ord er sagt i denne sag!

Peter Dragsbo

fhv. museumsdirektør, p.t. formand for Bevaringsforeningen for Langeland

Svar til Peter Dragsbo

af Jep Loft, formand for Arkitekturoprøret

Peter Dragsbo fremstiller mig som lidt af en medløber, der nu har ’meldt sig i koret’. Da jeg skrev min første kronik om Nyborg Slot i Fyens Stiftstidende d. 4/10-2016, oplyste redaktionen, at der overhovedet ingen debat havde været om nedrivningerne og byggeprojektet. Jeg fulgte op med en ny kronik i samme avis d. 2/6-2018 og et læserbrev i Berlingske. Jeg kommenterede på dette projekt:

Det havde for mig at se meget lidt med stedets ånd at gøre. At museumsfolk kunne gå ind for det byggeri, er mig fortsat en gåde.

Jeg skrev i den første kronik bl.a.:

”Nogle vil mene, at dette handler om smag og behag, at det ene synspunkt kan være lige så godt som det andet. Men sådan forholder det sig ikke. Det nye hus vil ødelægge oplevelsen for modstanderne af byggeriet. Fraværet af det nye hus vil ikke i tilsvarende grad ødelægge noget for tilhængerne; de kan få deres hus et andet sted, bare ikke i borggården – eller de kunne måske få et andet, bedre tilpasset hus. Nogle kan lide moderne kunst, andre kan lide guldaldermalerier. Sådan vil det altid være. Men det ene ødelægger ikke det andet. Tilhængerne af moderne kunst lader de gamle billeder være i fred. Anderledes er det, når man bygger utilpasset nyt i et gammelt bymiljø. Det nye hus slår harmonien i stykker. Byg nyt i nye bydele, skab nye bydele med miljø. Det er svært – se på Nyborg Havn. Så lad være at ødelægge de gamle.”

Det er fortsat min mening – om Nyborg Slot og om alle de andre utilpassede nybyggerier i de ældre bykvarterer.

 

Læs Peter Dragsbos indlæg “Genskab Nyborg Slot. Det er respekt for kulturarven” i Kristelig Dagblad

Læs Jep Lofts indlæg ” Hvad kan vi lære af sagen om Nyborg Slot?”