Danmarks Smukkeste Købstad

15 byer fra hele landet var i 2014 indstillet til prisen som Danmarks Smukkeste Købstad. Konkurrencen satte fokus på de byer, der har set potentiale og værdi i at bevare de oprindelige middelaldermiljøer og har brugt disse miljøers kvaliteter til aktivt at fremme både erhverv, turisme og bosætning.

15 byer fra hele landet var i 2014 indstillet til prisen som Danmarks Smukkeste Købstad. Bygningskultur Danmark stod bag konkurrencen, der havde til formål at sætte fokus på de historiske bykerners kvaliteter. Alle danskere kunne i perioden 6.-20. maj stemme på deres favorit blandt de 15 kandidater på www.bygningskultur.dk. Vinderen blev Svaneke på Bornholm. Med kåringen af Danmarks Smukkeste Købstad ville Bygningskultur Danmark fremhæve nogle af de byer, der har set potentiale og værdi i at bevare de oprindelige middelaldermiljøer og har brugt disse miljøers kvaliteter til aktivt at fremme både erhverv, turisme og bosætning.

Birthe Iuel, Præsident for Bygningskultur Danmark:

”Når det gælder Danmarks gamle købstader, er der ikke et modsætningsforhold mellem bevaring og fremskridt, tværtimod. De historiske miljøer er flere steder dynamo for aktivitet og udvikling i samspil med moderne byudvikling og nybyggeri uden for centrum. I mange byer er man desværre også gået efter de kortsigtede gevinster og har ladet pengene bestemme, hvordan tingene skulle se ud. Kun en mindre del af de danske købstæder har bevaret de centrale middelalderbyrum forholdsvis intakte. Nogle har revet hele byforløb ned, særligt i 60’erne eller 70’erne, mens andre har revet enkelte centrale bygninger ned og erstattet dem med nyere bygninger, der ofte ikke er tilpasset de oprindelige historiske miljøer.”

Alle de byer, der er med i konkurrencen om at blive Danmarks Smukkeste Købstad, har ved borgernes og kommunernes indsats været i stand til at bevare store dele af de gamle bykerner. Ifølge Birthe Iuel er det den rigtige strategi og giver et stort forspring i en tid, hvor det for Danmarks yderområder kan være svært at tiltrække nye borgere, virksomheder og turister.