BYFOs skriftlige årsberetning

Du kan nu læse BYFOs bestyrelses årsberetning for det forgangne år - et år, der har været præget af organisationsudvikling og videreførelsen af en række vigtige projekter.

Sammen med Foreningen Bevaringsværdige Bygninger lancerede BYFOs bestyrelse ikke blot en ny, opdateret hjemmeside men også ’Historiske Huse’ - en ny strategi, der skal samle ressourcerne til sekretariatsdriften, og i særdeleshed kommunikationen af de to foreningers formål og værdisæt. Da foreningernes formålsparagraffer havde sammenfaldende ordlyd, var denne del forholdsvist uproblematisk.

Det er et modigt skridt, som vi mener er nødvendigt for, at BYFO fortsat – og nu i samarbejde med ejerne af de bevaringsværdige bygninger – kan være en stærk spiller i et felt med mange interesser og agendaer. Vi er en ejerforening. En ejerforening, der vil fortsætte sit stædige arbejde for at tale ejernes sag over for myndigheder og offentlighed, samt at hjælpe dem i deres opgave med at passe på den kulturarv, de har ansvaret for.

Hér, et par måneder efter lanceringen af den nye hjemmeside og det fælles sekretariat, oplever vi allerede mere opmærksomhed og nye medlemmer, der ønsker at være en del af vore to foreninger.

Vi kan glædes over, at vi det sidste år har vundet flere sager for vore medlemmer om berettiget grundskyldsfritagelse. I samarbejde med bl.a. arkitektskolerne er vi tæt på at kunne igangsætte et stort udviklingsprojekt i det tidligere Dansk Vestindien, vores jubilæumsgave til øerne i 2017 og vi fortsætter vores kontinuerlige indsats for at holde Slots- og Kulturstyrelsen ’oppe på mærkerne’ trods udfordringerne forbundet med styrelsens varslede flytning.

Disse indsatser er med til at styrke vores position som en stærk ejerforening. En stærk ejerforening skaber politisk opmærksomhed om sagen, styrker den og bevidstgør ejerne om deres ansvar og rettigheder.

Vi ønsker jer god læselyst!

Læs hele årsberetningen her.