Bruger- og interessentanalyse

Analyse af Kulturarvsstyrelsens interessenters opfattelse af samarbejdet med styrelsen.

Horsevang
“…men nu er vi parate til at løfte igen, især skal vi have forbedret sagsbehandlingstiderne. Vi ved, hvad der skal gøres, vi har et godt udviklingsredskab i undersøgelsen, så nu går vi i gang," siger direktør Steen Hvass.

Nu afgået direktør Steen Hvass’ kommentar knytter sig til resultatet af en kombineret burger- og interessentanalyse, Rambøll gennemførte i slutningen af 2010.

Det runger i mine ører, når jeg hører den sang. Det er nemlig ikke første gang, vi hører direktøren for Kulturarvsstyrelsen love, at der bliver gjort noget ved sagsbehandlingen af byggesager vedrørende de fredede bygninger.

Det er fra BYFOs side pointeret igen og igen. Ikke desto mindre er det en offentlig hemmelighed, at mandskabsressourcerne til byggesagsbehandling er faldet væsentligt de sidste 20 år. I samme tidsrum er virkelysten hos ejerne steget, hvilket kun forværrer problemstillingen.

Formålet med analysen er at afdække relationerne mellem styrelsen og dens væsentligste eksterne interessenter. Interessenter og samarbejdspartnere blev interviewet face to face eller spørgeskemabaseret. Fra BYFO deltog undertegnede og Gitte Spies.

I BYFO har vi især lagt vægt på

  • at der tages yderligere hånd om sagsbehandlingen, så den bliver mere smidig, hurtigere og mere transparent. Vi ønsker overordnede og klare retningslinjer samt mere udførlige begrundelser for styrelsens afgørelser i byggesager.
  • at styrelsen ikke spreder sig over for bredt et felt I forhold til de ressourcer, de råder over. Myndighedsarbejdet, herunder byggesagsarbejdet bør prioriteres.
  • at vi mener, der er et urealiseret potentiale i et partnerskab med styrelsen. BYFO kunne f.eks. påtage sig at hjælpe ansøgere med deres ansøgninger, ligesom foreningen kunne påtage sig en del af formidlingen af bygningerne overfor ejerne.
  • at et mere konstruktivt samarbejde styrelsen og BYFO imellem kunne opnås, hvis man ved f.eks. faste møder fik information om fremtidige initiativer og udviklingsplaner.

Ved læsning af rapporten bemærker vi, at vi ikke står alene med vores ønsker. Og netop sagsbehandlingen er det indsatsområde, hvor de fleste interessenter mest markant giver udtryk for, at der kan forbedres. Det gør sig ikke kun gældende for de interessenter, der har bruger-interesse i området, men også fra departementet.

Skulle nogle af vore medlemmer være interesseret i at læse analysen, kan den rekvireres ved henvendelse til BYFOs sekretariat.

Birthe Iuel

Formand for BYFO