Årsmøde i European Historic Houses

Diskussion af kulturarven som strategisk ressource for et bæredygtigt Europa samt en mere integreret tilgang til Europas kulturarv.

European Historic Houses holdt i år sit årsmøde i Portugal, i Lissabon. Don Hugo O´Neill, præsident for Associacao Portuguesa das Casa Antigas (APCA) var vært og havde sørget for at såvel årsmøde som den efterfølgende konference og gallamiddag blev afviklet i historiske huse, hvor medlemmerne fik et godt indblik i de udfordringer og holdninger et kriseramt Portugal møder i håndteringen af husene.

På årsmødet drøftedes især to vigtige dokumenter. Det ene formuleret af Europarådet og omhandlende ”Kulturarven som strategisk ressource for et bæredygtigt Europa” og det andet, Europakommissionens dokument til Europaparlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomi- og Socialudvalg samt Regionsudvalget, opfordrende til En mere integreret tilgang til Europas kulturarv. Man var enige om og i øvrigt godt tilfreds med, at begge dokumenter er udtryk for EU’s ændrede og nye fokus på kulturarven som en vigtig Europæisk ressource.

I forbindelse med valg af nye parlamentsmedlemmer, havde EHH udarbejdet et ”Manifesto”, der giver interesserede et hurtigt overblik over, hvem EHH er, hvad EHH beskæftiger sig med, hvilke udfordringer de europæiske historiske huse står overfor, samt hvem medlemmerne er.

Som sædvanligt sluttede årsmødet af med en gennemgang af de enkelte landets aktiviteter i det forgangne år. Her kunne især Don Hugo O´Neill fortælle gode nyheder om, at det i Portugal siden sidste år var lykkedes at forhandle en forbedring af skattefradrag på vedligeholdelse og istandsættelse af de historiske huse. Se oversigt her.

På den efterfølgende konference med temaet ”Heritage, use it or loose it! The cultural importance of heritage preservation, civic pride and quality of life” var der inspirerende indlæg fra en række nationale interessenter, herunder en repræsentant fra det portugisiske kulturministerium og turistsektoren.

For medfølgende ægtefæller var der under selve årsmødet en meget interessant udflugt til Fondation Ricardo Espirito santo Silva. Et akademi, som driver værksteder indenfor en lang række truede håndværk og hvis formål er restaurering af antikviteter og historiske bygninger. På værkstederne er det samtidigt muligt at blive uddannet indenfor de enkelte håndværk.

Årsmødet afsluttedes med en galla middag i Palacio dos Marqueses de Fronteira. Husets herre holdt følgende tale.