11 hovedbyer får støtte til udvikling

undefined

Kilde: Realdania

Befolkningen i Danmark vokser, men yderområderne som helhed får ikke andel i befolkningstilvæksten. Til gengæld vokser mange hovedbyer i yderområderne, og en række kommuner har allerede fokus på at styrke deres hovedbyer for at gøre byen til vækst- og udviklingsmotor. Særligt at genskabe liv og aktivitet i bymidterne.

31 kommuner tilkendegav i efteråret 2017 interesse i at deltage i et call, som er første runde af Realdanias indsats for at bidrage til at styrke hovedbyer i yderområder. Heraf ansøgte 14 kommuner, og nu får 11 tildelt støtte til projekter. Det er byerne:

 • Hobro. Støttebeløb: 550.000 kr. Forundersøgelse
 • Aabybro. Støttebeløb: 500.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Vordingborg. Støttebeløb: 7,8 mio. kr. Realiseringsprojekt
 • Thisted. Støttebeløb: 250.000 kr. Forundersøgelse
 • Rudkøbing. Støttebeløb: 250.000 kr. Forundersøgelse
 • Varde. Støttebeløb: 300.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Odder. Støttebeløb: 625.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Kalundborg. Støttebeløb: 500.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Haderslev. Støttebeløb: 750.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Assens. Støttebeløb: 1.055.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Aabenraa. Støttebeløb: 1,7 mio. kr. Strategisk bydelsplan

Konkret får kommunerne støtte til at udarbejde strategiske planer for deres bymidter. Planerne skal vise vejen for at skabe nyt liv og aktivitet i gågader og øvrige handelsgader. Nogle af kommunerne vil for eksempel arbejde med at binde handelsområder, den historiske bykerne og eventuelle havneområder bedre sammen.

Støttebeløbene varierer fra godt 300.000 kr. og op til 8.000.000 kr., afhængig af projekternes omfang og om der eventuelt allerede er udarbejdet planer for hovedbyens midte.

Vordingborg modtager som den eneste kommune støtte til et konkret, fysisk projekt. Det er en omdannelse af byens stationsbygning og byrummene omkring. Tilsvarende har Langeland og Thisted kommuner søgt om støtte til realiseringsprojekter, hvor videre forundersøgelser skal danne grundlag for konkrete projekter i henholdsvis Rudkøbing og Thisted.

Senere i 2018 gennemfører Realdania endnu en runde med interessetilkendegivelser og efterfølgende udvælgelsesproces. Her vil de kommuner, der ikke var med i første runde, få mulighed for at søge støtte til et udviklingsprojekt.

”Bymidten i hovedbyerne er under pres. Handel udgør en stadig mindre del af gågadens liv, og der er ikke noget der tyder på, at den tendens vil ændre sig. Spørgsmålet er så, hvis ikke handel kan sikre liv i bymidten, hvad kan og skal så? Det spørgsmål vil vi sammen med – i første omgang – 11 byer og kommuner forsøge at finde svar på. Vi har høje forventninger til, at resultatet udmønter sig i konkrete projekter til gavn og glæde for by og kommune, og til inspiration for andre,” siger projektchef i Realdania Björn Emil Härtel Jensen.

Om Hovedbyer på forkant

En hovedby er i defineret som dén eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området. Blandt de udfordringer, som hovedbyerne i yderområderne – og yderområderne som helhed – står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

Realdanias indsats ’Hovedbyer på forkant’ lægger sig i forlængelse af kampagnen ’På Forkant’, som var et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, KL og Realdania, og som hjalp 25 kommuner i yderområderne med at lave langsigtede strategiske udviklingsplaner. Flere af kommunerne i ’På Forkant’ arbejdede netop med at sætte fokus på en eller flere hovedbyer i kommunen.

Realdania har afsat i alt 73 mio. kr. til kampagnen Hovedbyer på forkant.

Læs mere om kampagnen Hovedbyer på forkant på www.realdania.dk/tema/hovedbyer