Vandplaner

Kan statens vandplaner potentielt ødelægge de unikke, kulturhistoriske vandmiljøer rundt omkring i Danmark?

Brobyværk Mølle
Det handler ikke om der er vand, men om der er vand nok – i Beslutningsforslag B 76.

Det startede med en henvendelse fra et af BYFOs medlemmer, godsejer Vincent Iuul, Willestrup, som frygtede at statens vandplaner ville ødelægge det kulturhistoriske vandmiljø omkring Willestrup hovedbygning. Willestrup er beliggende midt ude i den mølledam, som er vandreservoir til landets ældste vandmølle og med implementeringen af vandplanerne, ville mølledammen miste en stor del af sin vandgennemstrømning. Weekendavisen bragte i den forbindelse artiklen Vandslottet.

Siden kontaktede vi både Dansk Møllerforening og Kulturstyrelsen, som gjorde os opmærksom på, hvor omfattende problemer vandplanerne skaber for de mange andre forskellige vandanlæg, der rundt om i landet er afhængige af tilstrækkelig vandføring for at kunne fungere tilfredsstillende.

I et tæt samarbejde med Alex Ahrendtsen (DF), Flemming Damgaard Larsen (V) og Lars Barfoed (KF) lykkedes det at få rejst et beslutningsforslag om:

”Understøttelse af bevaring af kulturhistoriske vandanlæg, herunder historiske vandmøller med tilhørende vandtekniske anlæg, voldgrave, kaskadeanlæg, karpeamme m.m..”.

Du kan læse beslutningsforslaget her.