Strid om lokalplan for Roneklint

Roneklint set fra luften. Den ejendom striden handler om kan ses i nederste venstre hjørne. Foto: Niels Østergård fra bogen “Fra fæste til fritid” om Roneklints historie.

Det er arkitektfirmaet Norrøn, der har lavet et forslag til at forvandle et fritidhus i et plan til et toetagers helårshus, fordi Vordingborg sammen med Lolland og Guldborgsund Kommuner kører et udviklingsprojekt i samarbejde med Norrøn kladet “Det danske Landsted”. I dispensationen skriver kommunen at udviklingsprojektet har som formål at synliggøre, at mange af landdistrikternes uudnyttede bygninger kan ændres til attraktive landsteder som fritidsboliger under flexordningen og derved genanvende tommebygninger i det åbne land.

Bo Manderup-Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre i Vordingborg Kommune, stemte imod dispensationen og skriver bl.a. i et Facebook-opslag, at han gjorde dette af to årsager:

For det første er dispensationen udtryk for en mangel på respekt for den bevarende lokalplan og dens intentioner. Lokalplanens formål siger det tydeligt: ”Lokalplanen er udarbejdet for at sikre de væsentlige bevaringsinteresser i landsbyen og dens nære omgivelser”. Dispensationsansøgningen beskriver et helt utilpasset projekt i forhold til landsbyen. Projektet respekterer hverken bygningshøjder, taghældninger eller materialevalg, sådan som de er foreskrevet i den bevarende lokalplan. Flere beboere i landsbyen har netop valgt deres bolig i Roneklint på grund af de mange bevaringsværdier og denne ansøgning gør, med rette, flere beboere ængstelig for, at denne dispensation kan danne præcedens for fremtidige ansøgninger.
For det andet er dispensationen udtryk for en mangel på respekt for beboerne. Lokalplanen blev vedtaget i 2013 efter en længerevarende proces med inddragelse af landsbyens beboere. Lokalplanen blev enstemmigt vedtaget af hele kommunalbestyrelsen. På det grundlag må beboerne kunne forvente, at vi vil respektere lokalplanens intentioner og bestemmelser.

Derudover udtrykker han sympati for projektet “Det danske landsted”, som han blot mener ikke passer ind her.

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn er ligeledes af den opfattelse, at projektet ikke er tilpasset, mens Fagchef Peter Schaarup, Afdeling for Byg Land og Miljø i kommunen afviser og til SN.dk siger at “ejendommen ikke er en del af den afgrænsede landsby”. 

Dispensationen har været i høring.

Læs artikel fra SN.dk

Se Norrøns plan