Stor sejr!

...for BYFO, for ejerne og i allerhøjeste grad – for de fredede bygningers omgivelser.

Så lykkedes det! Retten til forfald-pr-år for bygningsfredede omgivelser og arkitektoniske værker blev torsdag den 29. april sikret via lovgivning.

Og ikke alene er de bygningsfredede omgivelser nu ifølge loven omfattet af forfald-pr-år ordningen – BYFOs vedholdende bestræbelser har resulteret i, at selve forfald-pr-år ordningen nu er en del af ligningsloven i stedet for som hidtil kun at være beskrevet i ligningsvejledningen, der – modsat loven – ikke binder domstolene.

Det hele begyndte, da Østre Landsret og senere Højesteret – i direkte modstrid med BYFOs mere end 25årige praksis – slog fast at ”fradragsretten finder anvendelse på fredede bygninger, og bestemmelsen vedrører således ikke bygningsomgivelser eller andet, herunder parkanlæg, der måtte være fredet i medfør af bygningsfredningsloven eller anden lovgivning.” Se tidligere omtale i BYFO NYT, februar 2008.

BYFO gik herefter til skatteministeren, som efterfølgende fremsatte et lovforslag i overensstemmelse med BYFOs ønsker (og mangeårige praksis). Se BYFO NYT november 2009.

Folketinget har netop vedtaget lovforslaget.

I BYFO er vi svært tilfredse med, at den langvarige indsats for retten til forfald-pr-år – OGSÅ for bygningsfredede haver, parker, gårdspladser, statuer, havemure etc. – har udmøntet sig i en decideret lovbestemmelse.

Tillykke til ejerne af de fredede bygninger!

Læs forslaget som vedtaget her og bemærkninger til loven her.