Realdania By & Byg køber Priors Hus på Ærø

Realdania By & Byg køber Priors Hus på Søndergade i Ærøskøbing af Arkitektforeningen. Huset vil fortsat tjene som feriebolig for arkitekter, men nu med Arkitektforeninger som lejer i stedet for ejer. Det fredede borgerhus er opført for Ærøskøbings borgmester Joseph Ibsen i 1690-91. Dermed er det købstadens næstældste hus.

Borgerhuset i bindingsværk er usædvanligt velbevaret. Bl.a. kan man tydeligt fornemme Ærøs historiske tilhørsforhold til de slesvigske hertugdømmer gennem ca. 430 år. Det kan konstateres i husets indretning med både diele, pisel og dorns, der er de sønderjyske betegnelser for henholdsvis forstue, spiseplads og karnapstue.

Nu skal det fredede borgerhus restaureres. Det blev huset første gang i 1917, hvor det blev købt af en københavnsk arkitekt, Alexis Prior (1877-1955), som bevarede megen originalsubstans. Det var en meget ny tilgang på det tidspunkt, hvor restaureringer ofte var håndhændede, fantasifulde rekonstruktioner. Prior havde familiære bånd til søfarten og handelen. Hans slægtninge var direktører i henholdsvis Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS) og Nordiske Kabel- og Traadfabriker (NKT), som Alexis Prior var arkitekt for. Prior var også formand for opmålings- og bevaringsforeningen Foreningen af 3. December 1892.

Læs mere hos Realdania