Realdania By & Byg køber arkitekt Erik Christian Sørensens eget hus fra 1955

Erik Christian Sørensens eget hus fra 1955 er et af dansk modernismes ikoniske enfamiliehuse. Nu er huset købt af Realdania By & Byg for at sikre, at husets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier fortsat bliver bevaret og formidlet for eftertiden.

Foto: Anne Birkkjær/ Realdania By & Byg

Kilde: REALDANIA

Et halvt hundrede år efter, at den danske arkitekt Erik Christian Sørensen havde tegnet og bygget sit eget private hus på en grund i Charlottenlund, blev huset fredet. I fredningsmyndighedernes begrundelse fra 2005 hed det bl.a., at ”villaen indtager en væsentlig plads blandt efterkrigsårenes danske enfamiliehuse som ét af de arkitektonisk særligt vellykkede, eksperimenterende pionerarbejder”.

Med andre ord: Erik Christian Sørensens eget hus er en ener blandt de mange enfamiliehuse, som blev opført i modernismens guldalder. Et stærkt personligt udtryk for et modernistisk arkitektursyn og et hus, som udmærker sig ved sin gennemført stringente og modulære opbygning, sin fleksibilitet, samspillet med omgivelserne og ved at være et af de meget få modernistiske huse, der er opført i træ.

Erik Christian Sørensen boede i huset med den tilhørende tegnestue frem til 1969, og siden har det skiftet ejer to gange. Om huset sagde Erik Christian Sørensen selv, at det var ’en radikal fortolkning af det danske bindingsværkshus’: ”Jeg ville vel i grunden ind til arkitekturens basale virkemidler, proportion, rytme, lys, stoflighed; måske først og fremmest dette lette, lyse; det, som lader det ydre hus og indre gå sammen, tegne et sted”.

Nu har huset igen fået ny ejer, nemlig Realdania By & Byg.

– Vi er glade for, at vi har fået mulighed for at købe Erik Christian Sørensens eget hus. Huset har været en betydelig inspirationskilde for mange af efterkrigstidens arkitekter, bl.a. på grund af samspillet mellem husets inde- og uderum og brugen af træ som gennemgående materiale, siger Realdania By & Bygs adm. direktør, Peter Cederfeld, som glæder sig over, at huset fremover skal indgå som et væsentligt bidrag til Realdania By & Bygs samling af arkitekternes egne huse fra tiden efter 2. verdenskrig. Samlingen tæller i forvejen bl.a. Arne Jacobsens egne huse, Edvard Heibergs eget hus og PH’s eget hus.

Dansk bygningskultur og udenlandske impulser

Efter købet venter nu en nænsom restaurering, der skal bringe husets mange fine kvaliteter for dagens lys, og sikre, at de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som huset repræsenterer, bliver bevaret og formidlet for eftertiden som en del af en levende bygningskultur.

– Husets enkle og karakteristiske stolpekonstruktioner i fyrretræ er et gennemført og gennemgående træk, som skaber et unikt arkitektonisk udtryk. Konstruktionen og den geometriske orden giver ikke blot et stringent udtryk; konstruktionen giver også plads til variation og fleksibilitet. Erik Christian Sørensens hus er et elegant møde mellem den danske bygningskultur og de udenlandske impulser – især fra Japan og USA – som inspirerede danske arkitekter i begyndelsen af 1950’erne, siger Peter Cederfeld.

Erik Christian Sørensen var professor på Kunstakademiets Arkitektskole i over 30 år og etablerede i 1952 egen tegnestue. Blandt hans værker er Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som med sin kombination af forfinede materialer og rå betonkonstruktion udgør et af hovedværkerne inden for dansk brutalisme samt Hotel Østerport og Virum Apotek.

Læs mere om Erik Christian Sørensens eget hus

Proportion, rytme, lys og stoflighed

Erik Christian Sørensens eget hus, der ligger tilbagetrukket på en højtliggende grund i Charlottenlund nord for København, er opført som et rent træhus bortset fra fx en muret skorsten, hvor husets bærende konstruktioner i form af sortmalede stolper og bjælker er synlige.

Indenfor, hvor væggene er beklædt med træ og gulvet belagt med store klinker, giver facadernes store glaspartier i kombination med det brede tagudhæng en særlig kontakt mellem ude og inde.

Huset består i princippet af ét stort rum, som er udspændt mellem dæk og tag, hvorimellem væggene er sat op; en fleksibel plan, som gør det nemt at flytte skillevægge. Hertil kommer en gennemgående og høj detaljering i form af indbyggede garderobeløsninger, indbygningsskabe osv.