Plakettecases

Villa i Kongens Lyngby

Villa i Kongens Lyngby. Ekspertudvalget udtaler:

”Huset står autentisk, tro mod det oprindelige formsprog. Et selvstændigt eksempel på dansk regionalfunktionalisme med præg af engelsk cottage-stil. Sammensat men veldisponeret hovedform underdelt i selvstændige bygningskroppe. Karakteristisk blankt murværk i gule teglsten isprængt røde tegl, der er med til at give bygningen stoflighed. Det ville forbedre husets bevaringsværdi, hvis havesidens tagvinduer blev gjort mindre, erstattet af små kviste eller helt fjernet.”

Hus ved Ebeltoft

Hus ved Ebeltoft. Ekspertudvalget udtaler:

”Enkelt, velkomponeret hus i nationalromantisk stil med taktfaste facader grundet bindingsværkets rytme med passende vinduer og skodder. Et fint eksempel på den enestående indsats Egil Fischer gjorde omkring Femmøller. Huset står i samklang med naturen, og fanger stedets ånd.”

Villa i Faaborg

Villa i Faaborg. Ekspertudvalget udtaler:

“Et hus med flere historiske referencer, bygget af lokal bygmester. Ejendommen er tidstypisk med de blandede stilistiske træk, som rummer inspiration med rødder i det italienske til noget, der minder om skønvirke. Huset er desuden markant i sin rige udsmykning. Vi præmierer, at der er passet pænt på huset, og at det er enestående i sin sammensathed og en god repræsentant for den historicistiske periode”.

Ejendom på Amager

Ejendom på Amager, København. Ekspertudvalget udtaler:

 “Med den markante, levende facade med fremspringende karnapper og risalitter føjer denne ejendom sig smukt ind i københavnsk etagehusbyggeris historie som en direkte efterkommer af Ulrik Plesners berømte Åhuse på Åboulevarden. I tildelingen af plaketten lægges der særlig vægt på den nidkære respekt for husets oprindelige materialitet, som det kommer til udtryk i restaureringen af de originale trævinduer.”