Plakette til de fredede bygninger

Har du en fredet bygning, har du muligheden for at købe en plakette, du kan sætte op ved din hoveddør. Med plaketten er du med til at skabe begejstring for og øge opmærksomheden omkring den byggede kulturarv.

Køb plaketten her

Vi anbefaler, at man fremsender en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til opsætning. Plaketten koster 500 kr. inkl. moms. Bemærk, at plaketten kun kan købes af vores medlemmer.

Plaketten er designet af Jørgen Overbys Tegnestue.

Monteringsanvisning-til-plakette