Og BYFOs romerske legat går til..

Med BYFOs Romerske Legat ønsker Historiske Huse at være med til at sætte fokus på uddannelsen af arkitekter med netop de kompetencer, der skal til for at håndtere arbejdet med at bevare og udvikle de mange historiske bygninger, vi har omkring os. Legatet tildeles et afgangsprojekt, der udmærker sig med høj restaureringsfaglig kvalitet. Legatet er på 15.000 kr. og skal, som navnet antyder, gå til en længere studierejse til Rom.

Legatmodtagerne med Mogens Morgen og Birthe Iuel.

I år gik de to rejselegater til Albin French og Joel Kjellgren, der færdiggjorde deres afgangsprojekt fra arkitektskolen i sommeren 2018. Legatet blev uddelt på det årlige Restaureringsseminar og gives af Historiske Huse i samrabejde med de to arkitektskoler og Slots- og Kulturstyrelsen. De to nyuddannede arkitekters afgangsprojekt fokuserede på Palácio da Cova i Lissabon.

I motivationen for tildelingen står der:

Projektet ’Palacio da Cova: Registrera, värdera och gestalta: Rehabilitering af ett palats i Lissabon’ er et forbilledligt eksempel på et restaureringsprojekt, der forener fagets metodiske proces med en kunstnerisk intervention af meget høj kvalitet.

Projektet bygger på en engageret og vedholdende indsats, et videbegær og en diskussionslyst og ikke mindst et eksemplarisk forudgående dokumentationsarbejde, som gennem hele skitseringsfasen er anvendt aktivt til at kvalificere beslutningerne. Det er sket ud fra en følsom kombination af de grundlæggende restaureringsfaglige og teoretiske metoder, således at nyt og gammelt mødes på en måde, som tilgodeser både arkitektur og historieformidling.

Den kunstneriske intervention omfatter et sikkert hovedgreb og strækker sig skalamæssigt fra bearbejdning af bygningens kontekst over rumniveau til bygningselementer som trapper og videre til detaljer som vinduesprofiler, håndlister og fodpaneler. Mængden af bearbejdede detaljer er imponerende. Alle greb er baseret på grundige overvejelser omkring form, proportion og materiale og med stor indlevelse i bygningens identitet og historie.

Professor Mogens Mogen far Aarhus Arkitektskole sidder i dommerkomiteen, der havde udpeget legatmodtagerne:

”Vi plejer at sige, at et 12-tal ikke er godt nok. Der skal noget ekstraordinært til, før man gør sig fortjent til legatet”

Legatet uddeles af Historiske Huse i samarbejde med arkitektskolerne i Aarhus og København og Slots- og Kulturstyrelsen.