Nyt europæisk studie af private historiske huse

Privatejede historiske huse er en skatkiste fyldt af europæisk kultur og en uvurderlig del af den europæiske kulturarv. Husene er en del af en dynamisk sektor, der skaber beskæftigelse og smart, bæredygtig vækst og giver både sociale og miljømæssige gevinster for de europæiske borgere. Nu skal et nyt studie levere systematisk viden om husene.

De privatejede historiske huse i Europa er på mange måder et ubeskrevet blad. Der er mangel på omfattende og systematisk viden om familieejede historiske huse. Familieejet kulturarv er forbundet med en række udfordringer mellem forskellige udfordringer, bl.a. i forhold til at finde innovative finansierings- og forretningsmodeller samt nye former for lederskab, de steder hvor husene anvendes kommercielt.

Projektet, som ledes af European Historic Houses, skal frigøre potentialet i sektoren. Det særlige for denne type kulturarv er, at byrden og ansvaret for at stederne holdes, hviler på familiens skuldre. Projektet vil fremhæve og formidle nyskabende tanker blandt ejere og bestyrere af husene, som kan styrke kompetencerne hos ejere i lignende situationer.

Målet er at:

– Måle de positive effekter fra familieejede historiske huse i Europa.

– Analysere innovative forretnings-modeller, som kan inspirere andre.

– Skabe værktøjer, der understøtter bæredygtig bevaring af familieejede historiske huse.

– Øge bevidstheden om sektoren.

– Levere input til lovgivning til EU-institutionerne, der kan frigøre sektorens potentiale.

Studiet skal dermed i sidste ende fungere som et vigtigt redskab til at demonstrere og øge værdien af de historiske huse for det europæiske samfund. I Historiske Huse i Danmark bidrager vi til studiet og følger arbejdet tæt.