Ny restaurerings-uddannelse på EUC Nord

I Odense var der i mange år en efteruddannelse i restaurering, som bl.a. blev til på initiativ fra BYFO og Bygningskultur Danmark. Desværre blev uddannelsen lukket ned i 2016. Siden har Historiske Huse og andre parter arbejdet på at stable en ny uddannelse på benene. En mindre udgave opstår nu på EUC Nord i Hjørring.

 

Håndværkerakademiet ved EUC Nord tilbyder en restaurerings-uddannelse opbygget af en række AMU-kurser indenfor murer-, tømrer- og malerfaget. Uddannelsen rummer en fælles obligatorisk del (som kan tages i uge 40 og 41) og skal derefter suppleres med kurser inden for de forskellige byggefag. Uddannelsen foregår i Åbent Værksted i Hjørring – det vil sige, at man kan vælge de kurserne man finder relevante og tage dem, når det passer.

Sensommerskolens 10 undervisningsdage giver deltagerne et grundigt kendskab til danske arkitektur og bygningskonstruktioner fra år 1000 og frem til nutiden. Deltagerne øves også i analyse og opmåling af en bevaringsværdig bygning med henblik på at vurdere omfanget af en evt. restaurering. Undervisningen gennemføres som tværfaglige projekter, hvor murer-, tømrer- ogmalerfaget vil være med.

Man kan som håndværker deltage  uanset om man er ledig eller i arbejde. Ledige skal dog være opmærksom på reglen vedr. krav om jobrettet uddannelse.

Læs mere – også om tilmelding her:

Restaureringsuddannelsen EUC Nord