Ny publikation om kommunerne og kulturarven

7. nov 2014 – Bygtningskultur 2015

Efter kommunalreformen i 2007 fik kommuner­ne overdraget rollen som den største varetager af bygningskulturarven i Danmark. Reformen betød, at alle kommuneplaner nu skal indeholde retningslinjer, der sikrer de kulturhistoriske be­varingsværdier. I 2009 kom de første kommune­planer efter reformen, og i 2013 er anden generation af kommuneplanerne blevet vedtaget.

I den nye publikation ‘Kulturarvens rolle i kommuneplan 2013’ kan man læse, hvilken rolle kulturarven spiller i kommuneplanerne for 2013, samt hvordan kommunerne forholder sig til forvaltningen af vores fælles kulturarv. Derudover stilles der skarpt på, om kommunerne alene har udpeget den væsentligste kulturarv og lavet retningslinjer for sikrin­gen heraf – eller om man også forholder sig strategisk til kulturarvens udviklingspotentiale.

Hent publikationen i pdf og få inspiration til at styrke din kommunes arbejde med kulturarven i de kommende kommuneplaner