Ny hjemmeside giver inspiration til aktiviteter på landets herregårde

Hjemmesiden jagtenpaafortiden.dk rummer både information om aktiviteter, vandreruter og oplevelser på danske herregårde samt en skattekiste af gratis undervisningsmateriale til brug i skoler og på ungdomsuddannelser.

Herregården Gl. Estrup

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum står bag jagtenpaafortiden.dk, og målet med siden er at få folk ud i deres lokale herregårdslandskaber og bruge naturen og kulturarven aktivt.

”Vi vil gerne have alle – unge som gamle – til at gå på opdagelse i deres egne lokale herregårdsmiljøer og få øjnene op for den vigtige kulturarv, som de fleste har liggende i deres eget nærområde. Danmarks cirka 730 herregårde ligger spredt udover landet som et fintmasket net, og de udgør vores egen helt nære kulturarv. Ved at bruge herregårdene og kulturmiljøerne kan vi sammen være med til at bevare vores historie og dermed også en vigtig kulturarv til de kommende generationer. På jagtenpaafortiden.dk kan man både som privatperson og som underviser få inspiration til, hvordan man kommer ud i sit eget herregårdsområde, og man kan finde helt konkrete forslag til aktiviteter i form af vandreture og oplevelser samt undervisningsmateriale til både grundskole og gymnasieniveau”, fortæller Britta Andersen, der er museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, som står bag jagtenpaafortiden.dk.

Desuden vil det også være muligt, at finde information om den landsdækkende begivenhed ”Herregårdenes Dag”, som finder sted 16. august på en række herregårde landet over.

Onlineformidling midt i en Corona-tid

Hjemmesiden lanceres midt i den nationale Corona-krise, og det er museumsdirektørens håb, at mange vil benytte de mange timer hjemme til at gå online og finde inspiration:
”Det er en svær tid for os alle lige nu, hvor man ikke kan lave de ting, man plejer. Mange er fanget i deres hjem og bruger internettet rigtig meget. Og jeg håber, at folk vil bruge jagtenpaafortiden.dk som inspiration til ture i deres nærområde, og at lærerne og underviserne vil bruge undervisningsmaterialet og undervisningsfilmene i online-undervisningen”, siger Britta Andersen.

Landdistrikternes glemte kulturarv

Før i tiden var herregårdene de største arbejdspladser på landet. Der var ansat mange folk til at dyrke landbruget og skovene, som var tilknyttet godserne, mens en række tjenestefolk sørgede for herskabet, der boede indenfor i de storslåede hovedbygninger. Fortællingen om de danske herregårde er således en af de vigtigste signaturfortællinger om livet på landet gennem tiden.

Herregårdene var igennem århundreder kraftcentre på landet. Helt op i 1900-tallet udgjorde de store godser den økonomiske drivkraft i landdistrikterne, og ofte var det også fra godserne, at nye tendenser og kulturelle strømninger bredte sig til resten af samfundet. Den adelige elite, som boede på herregårdene, rejste nemlig rundt i verden og hjembragte både moderne ting og tankegods til lokalområderne, ligesom de mange håndværkere, som havde arbejde på gårdene, bragte nyt med hjem, når de havde været på valsen.

I dag ligger de store gamle bygninger stadig i landskabet og vidner om den historie, men selvom mange har forfædre, der har været ansat ved herregårdene, kender de ikke til herregårdenes historie og betydning for lokalområdet. Det skal jagtenpaafortiden.dk råde bod på – her kan man få helt konkrete ideer til aktiviteter i sit lokale herregårdsområde. Jagtenpaafortiden.dk er en del af projektet Jagten på Fortiden, som er støttet af Nordea-fonden, Brebølfonden og Norddjurs Kommune.

Gå til www.jagtenpaafortiden.dk