Nærumvænge skal istandsættes

undefined

 Foto: Mangor & Nagel

Kilde: Mangor & Nagel

Nærumvænge er tegnet af Arkitekt Palle Suenson og er en af de mest helstøbte og smukkest afgrænsede bebyggelser i landet. Mangor & Nagel har sammen med Dominia og Peter Jahn og partnere vundet Søllerød almene Boligselskabs udbud om totalrådgivning på renovering af Nærumvænges boliger samt friarealer.

Landsskabsarkitektur i verdensklasse
Renoveringen vil ske med stor hensyn til Nærumvænges ikoniske arkitektur. De to- og treetagers bygninger med gule teglstensydervægge og tunge røde, samlende tegltage ligger smukt spredt i det grønne landskab forbundet af stiforløb med gule teglklinker. Det er blandt andet placeringen i landskabet, som er en af bebyggelsens helt store kvaliteter. Landskabet er formgivet af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen, som var sin tids førende danske landskabsarkitekt og som i dag regnes blandt verdens mest fremtrædende.

Hensyn til eksisterende kvaliteter og arkitekturpolitik
Nærumvænge er et af de lokale arkitektoniske fyrtårne. Mangor & Nagel, Dominia og Peter Jahn og partnere lægger også vægt på at renoveringen sker i henhold til Rudersdal Kommunes arkitekturpolitik. ”At videreføre den funktionelle tradition til fremtiden” indebærer for Nærumvænge en præcis og ansvarlig håndtering af bebyggelsens kulturarv og materialitet. Det er i arbejdet desuden væsentligt at få etableret et rigtig godt samarbejde med boligselskabet, beboerne og Rudersdal Kommune. 

Se mere om 40-50’ernes almene byggeri