Liberalisering af bygningsfredningsloven

Bliver lovforslaget vedtaget, skal man fremover kun indsende en anmeldelse til Kulturstyrelsen, når man vil renovere sit nyere, ikke-originale køkken og bad.

Det "værste" ved at være formand for en interesseorganisation er, at høre sine egne gentagelser igen og igen.... Når så resultaterne dukker op – og i dette tilfælde efter mange år – så er alting glemt, og man tager fat med fornyet entusiasme.

Vi glæder os derfor i disse dage over, at der nu omsider ligger et lovforslag i høring til en ændring af bygningsfredningsloven – godt nok kun en administrativ ændring, men en ændring, som jeg ved mange ejere har sukket efter i mange år.

Bliver lovforslaget vedtaget, skal man fremover kun indsende en anmeldelse til Kulturstyrelsen, når man vil renovere sit nyere, ikke-originale køkken og bad. Det er naturligvis en forudsætning, at det eksisterende køkken eller bad ikke hører til blandt husets bærende fredningsværdier, ligesom at man stadig skal indsende ansøgning, hvis man ønsker at ændre rummenes planløsning, herunder flytte vægge. Men langt de fleste køkkener og badeværelsesindretninger er af nyere dato, så vi forventer, at rigtigt mange af vores medlemmer får glæde af ændringen.

Fra BYFOs side foreslår vi, at styrelsen indfører en praksis, hvor anvendelse af en restaureringsarkitekt til projekterne, giver mulighed for opnåelse af tilskud. Det vil gavne husene, og det vil gavne ejerne.

Birthe Iuel

Formand for BYFO