GH Form

GH Form udvikler, fremstiller og sælger udstyr til byens rum.

Produktudviklingen finder sted i samarbejde med nordiske designere, arkitekter eller kunstnere og vores egne jernstøberier. GH Form bidrager med viden om udformning af produkter, således at de optimeres med hensyn til udformning, miljø- og produktionsomkostninger.

GH Form deltager også i individuelle udviklingsforløb i samråd med bygherre til projekter, der ønsker en egen profil til det enkelte projekt.

Målet er, at inventar til byens rum, formgivningsmæssigt og funktionelt, bliver lige så smukt og anerkendt som dansk formgivning i øvrigt.

GH Forms nyeste tiltag er Historiske støbninger, hvor vi laver støbninger af eksisterende historiske støbejernsemner. F.eks. har vi støbt emner til Kongestaldene på Frederiksberg Slot, disse emner var ventilationsriste, drikketrug, og vask. Hos GH Form tager vi historiske støbninger meget seriøst, og yder deraf også rådgivning om hvordan vi kan skabe det bedste resultat.

GH Form overtog GHjern, d. 1. Juli 2018, og derved overtog vi også produktionen af historiske støbninger, som bl.a. indbefatter det koblede støbejernsvindue, som er godkendt til fredede og bevaringsværdige bygninger. (www.historiskestobninger.dk)

GH Form
Bækgaardsvej 64
4140 Borup