Bondeskovgaard

Bondeskovgaard er en skovbrugsvirksomhed, der spænder fra træ-og landskabspleje til savværksdrift, produktion af legepladser, møbler og forædling af træ, samt øksehugget tømmer til renovering af historiske projekter.

Virksomheden er fordelt på tre områder:

Savværk >
Foruden opskæring og handel med træ, leveres bilehugget træ til restaurering af bevaringsværdige bygninger.

Træ- og Landskabspleje >
Træpleje, kronebeskæring, fældning og rådgivning om nedfaldstruede og farlige træer.

Naturbyg >
Bondeskovgaard Naturbyg ApS har i mere end 15 år tegnet, udviklet og leveret legepladser og udendørs aktivitetsmiljøer til institutioner, skoler, boligforeninger og private.

NatureHistory >
En serie af bænke, som er fremstillet af historisk træ og designet af kunstneren og designeren Monica Ritterband.

Bondeskovgaard
Hestehavevej 40
4320 Lejre