BioDry

Biodry rådgiver om fugtbekæmpelse og tilrettelægger en effektiv praktisk vej til at bekæmpe fugt i ældre grundmurede ejendomme med fokus på den mest skånsomme og mindst klimabelastende metode.

Hos Biodry arbejder vi med rådgivning til fugtbekæmpelse for at bevare vores ældre bygningsarv på en non-invasiv og kost-effektiv måde til gavn for kommende generationer.

Fugt er en stor udfordring for vores bygningsmasse, da fugtudfordringerne er typiske i bygningerne fundamenter og kældre, der er mere end 100 år gamle og grundmurede. Der findes ca. 340.000 af disse bygninger i Danmark og 50.000 alene i København. Nedbørsmængden er steget med ca. 15%, grundvandet er stærkt stigende, bygningers fugtspærrer nedbrydes hvert år og kloakker og dræn er er ikke vedligeholdt.

Biodry Danmark er specialister i at lokalisere fugtkilderne. Vi har stor viden om ældre, grundmurede ejendomme før 1910 og historiske byggemetoder, og hvilke problemer de medfører i dag. Vi kender de svage punkter, hvor vand og fugt oftest trænger ind i bygningen. Og så anvender vi en videnskabelig og databaseret tilgang, kombineret med avanceret måleudstyr, til at detektere fugt på steder, som ikke er synlige for det blotte øje.

Step 1: Find årsag til fugten først – anbefal løsning bagefter!

Biodry starter altid med et fugteftersyn, der finder fugttypen samt de rigtige årsager til fugtproblemerne. Fugteftersynet omfatter mur og fundament. Som udgangspunkt giver fugteftersynet et helhedsbillede af forskellige fugttyper og kortlægning af fugtudfordringerne. Som værktøj kan den anvendes til at projektere renovering og anlægge en fugtbekæmpelsesstrategi, der er effektiv og præcis.

Step 2: Projektering og løsning

Biodry arbejder med certificerede rådgivende ingeniører om korrekt løsning ud fra årsag og kundens budget. Alle metoder tages i brug for at sikre en tør ejendom.

Når fugten i bygningsvæggene er elimineret, er det til gavn for:

  • Korrekt vedligeholdelse af ejendom
  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger
  • Forbedret indeklima
  • Lavere varme- og CO2 forbrug
  • Tilfredse lejere og medarbejdere i bygningerne
  • Højere ejendomsværdi

Step 3: Effektdokumentation

Biodry arbejder kun med videnskabelig effekt dokumentation, f.eks. måling af fugtprocent i mursten via tørre-veje metoden.

BioDry
Frederiksholms Kanal 30
1220 København K