Kursusrække i bygningsbevaring på Hverringe Gods

30. jan 2015 – Landsforeningen

Peter Hee, formand for Landsforeningen:

’Vi holder kurser i praktisk bygningsbevaring for at sætte fokus på, at alle kan lære færdigheder inden for almindelig vedligehold. Udviklingen går i retning af, at de håndværkere, der rådgiver om bygningsvedligeholdelse hellere vil sælge nye produkter end sætte det eksisterende i stand. Det er en skam, for ved udskiftning af eksempelvis originale vinduer mister bygningerne en del af deres arkitektoniske udtryk og nye vinduer er ikke nødvendigvis mere holdbare eller miljømæssigt bedre, end hvis man havde vedligeholdt de eksisterende.’

Kurserne bliver afholdt på Hverringe Gods på Fyn, hvor også Danmarks specialiserede byggemarked med materialer til de gamle huse, holder til. Igennem generationer har slægten på godset vedligeholdt bygningerne med respekt for traditionen, så bygningerne også i dag står smukke og helstøbte.

Godsejer Niels Reventlow på Hverringe Gods supplerer: ’ Bygninger har en historie at fortælle, og den skal fortælles ordentligt også til de fremtidige generationer. Derfor skylder vi, at passe på de bygninger vi har, med materialer og teknikker der stemmer overens med bygningens natur.’ Han forsætter ’Det er ikke kun godser, der er kulturbærer i bygningskulturen. Helt almindelige huse har også en vigtig historie, der skal passes på.’

Kurserne er for alle interesserede, men henvender sig primært til helt almindelige mennesker med interesse for praktisk vedligeholdelse. Kursets emner bygger på gammel viden og respekt for håndværket.

Læs mere og tilmeld