Kovending koster historisk lade livet

Laden indgår i det særlige kulturatlas lavet i den tidligere Ebeltoft Kommune som lokal kulturarv. I 2013 ville Helgenæs Menighedsråd også gerne nedrive bygningen, men dengang sagde byrådet nej og gik i gang med at udvikle en lokalplan for Præstegården og tilhørende bygninger. Det var denne plan som var på dagsordenen, da modstanden mod nedrivningen forsvandt. 

Kun SF, Enhedslisten og løsgænger Anette Quist Busk holdt stand, mens alle andre nu var indstillet på at give tilladelse til nedrivning.

“Vi har ændret syn på sagen. Der er ikke vilje og økonomi til at bekoste den nødvendige renovering af laden. Og i sidste ende kan sådan et krav betyde, at Syddjurs Provsti sælger hele præstegården. Det er vi ikke interesserede i,« sagde byrådsmedlem Ole Bollesen på vegne af socialdemokraterne i byrådssalen.

Enhedslisten kunne ikke se, hvad der var ændret i sagen siden sidst og påpegede, at menighedsrådet har forsømt at investere i vedligehold:

“Jeg er dybt forundret. Vi sender et signal om, at bygningsejere kan få lov til at rive ned ved at lade ting forfalde. Tænk, hvis den her sag danner præcedens,” påpegede byrådsmedlem Jesper Yde Knudsen (EL).

Læs artikel i Randers Amtsavis