Kom til Golden Days Festival med Realdania

 

 undefined

Kanonbådsskurene. Foto: Eske Møller.

Under årets Golden Days Festival, der finder sted 4.-20. september, inviterer Realdania dig ind bag kulisserne i to projekter, der begge har fokus på at gøre bygningsarven til et aktiv i vores moderne samfund.

Nat over kanonbådsskuret

I september 1807 begyndte England et bombardement af København og kunne tre dage senere sejle væk med den danske flåde. Efterfølgende byggede Danmark en række mindre kanonbåde med tilhørende skure. Ét kanonbådeskur står stadig tilbage i sin oprindelige form.

De sortmalede kanonbådsskure ligger i dag fredeligt side om side ude på Holmen. Men de er bygget på baggrund af en voldsom historie.

Historiker Ulrik Langen fortæller om den nat, hvor brandraketterne regnede ned over København. 
Restaureringsarkitekt Noah Whitehorn giver efterfølgende indblik i, hvorfor det er værd at bruge hundredevis af timer på at bevare et simpelt træskur. Arrangementet rundes af med en skål, mens natten falder på. 


Kanonbådsskuret er restaureret med støtte fra Realdania. Under Golden Days Festival sætter Realdania fokus på den byggede kulturarv som ”Important Shit”.

 

Hvornår: 10. september kl. 19-22

Hvor: Kanonbådsvej 7, 1437 København K

Hvor meget: Deltagelse er gratis

Hvordan: Tilmeld dig ved at sende en mail til snm@realdania.dk

  

Læs mere om restaureringen af kanonbådsskur 3 og historien bag

 

En urban kirke

Kirken på Blågårdsplads er ikke længere en kirke. Den er blevet solgt, har skiftet navn til KoncertKirken, og i dag er det koncerter, kunst og performances, der fylder det hvælvede kirkerum. 

Allerede ved sin opførelse i 1920 var Blågårds Kirke tænkt til at skulle rumme andre aktiviteter end bare søndagsgudstjenester. Kirken skulle være et samlingssted for det dengang hårdt belastede lokalområde. I dag holdes traditionen stadig i hævd med folkekøkken for de hjemløse i krypten under kirken. 

Oplev kirkerummets tranformation på én aften, hvor du får fortællingen om kirkens opførelse i 1920, en middagsinvitation til folkekøkkenet i krypten og en koncert med den amerikanske folk-sanger Laura Meyer.

Realdania har givet støtte til KoncertKirken som en del af ildsjælekampagnen ”Underværker”.

 

Hvornår: 17. september kl. 18-21

Hvor: KoncertKirken, Blågårds Plads 6 A2200 København N

Hvor meget: Deltagelse er gratis

Hvordan: Tilmeld dig ved at sende en mail til snm@realdania.dk

  

Læs mere om KoncertKirken og Realdanias kampagne Underværker, som har støttet transformationen af kirken