Karen Margrethe Olsen bliver 60 år

I 1978 besøgte Karen Margrethe Olsen Australien og blev betaget af Operahuset og dens fantastiske placering ved vandet i havnen i Sidney. Siden har hun været optaget af bygninger og bymiljøers store betydning for vores dagligdag og liv.

Det blev aldrig til en arkitektuddannede Karen Margrethe Olsen. I stedet blev hun cand.polit. fra Københavns Universitet i 1986, men det er bygningerne, parker, haver og kulturlandskabet, der ligger hendes hjerte nær.

Under et længere ophold i Bruxelles, fik hun øjnene op for Art Nouveau, som i Danmark går under navnet Jugend- eller skønvirkestil. I Bruxelles arbejdede de store Art Nouveau-arkitekter Victor Horta, Gustave Strauven, Joseph Hoffmann omkring år 1900. Mange af deres flotte bygninger findes endnu i bybilledet i Bruxelles.

Privat er boligerne også blevet valgt med omhu. Først den gamle fattiggård i Farum, siden et typisk borgerhus i Bruxelles fra 1901. Den nuværende bolig er en historicistisk bygning fra 1908. Altid istandsat med respekt for den oprindelige byggestil og detaljer og altid inspireret og hjulpet af gode bevaringsarkitekter.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er Danmarks eneste folkelige forening, der taler bygningskulturens sag. Karen Margrethe Olsen bruger sin tid sammen med de næsten 100 lokale bygningskulturelle foreninger, hvis medlemmer, de lokale ildsjæle, dagligt taler bygningernes sag i forhold til kommunerne og lokalplaner.

Desværre skal der ofte tales længe – og med store bogstaver – for at få forståelse for vores bygningsarv. Aldrig har der været prioriteret så få offentlige midler til byfornyelse og bygningsbevaring. Vi har brug for fremsynede lands- og kommunalpolitikere, der prioriterer at værne om og yde støtte til vores fredede og bevaringsværdige bygninger. Bygninger og deres historier beriger alles hverdag.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har retten til at rejse bygningsfredninger og fredninger af grønne anlæg, parker og haver. Senest er friluftsanlægget, Vestbad, i Rødovre og Brøndby kommuner blevet fredet på foranledning af Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur.

Landsforeningens ønsker til fremtidens fredninger er, at vi skal have flere fredede bygninger, at fredningsinstrumentet udvides til også at kunne omfatte fredning af hele miljøer af national betydning og at delfredninger, f.eks. facader, også bliver en mulighed.

Udover formandskabet for Landsforeningen er Karen Margrethe Olsen formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn, hvor det er det nære bymiljø og grønne områder, der er på dagsordenen. Det er en stadig udfordring at overbevise de lokale politikere om, at det hverken er udvikling eller fremtid, når der gives tilladelser til at rive bevaringsværdige bygninger ned; når det tillades, at fine bygningsdetaljer forsvinder fra gadebilledet eller, når der bygges højt i historiske bykerner. Vi har brug for modige lokalpolitikere, som tør tage styringen og som tør vægte bygnings- og landskabskulturelle værdier.

Karen Margrethe Plougheld Olsen er gift og har to voksne børn.