Fonde

Du kan søge privat tilskud i form af fondsstøtte til restaurering og bygningsforbedringer hos en række private fonde, især til fredede huse. Det er dog altid en god idé at undersøge mulighederne for fondsstøtte til byggearbejder på bevaringsværdige bygninger også.

Ifølge ligningsloven er private tilskud til bygningsforbedring på en fredet eller bevaringsværdig bygning som hovedregel skattefri, hvis man enten har modtaget eller kunne have modtaget offentligt støtte eller tilskud i forbindelse med bygningsforbedringer.

Har du ikke modtaget offentligt tilskud, men kun privat tilskud, må du som ejer indhente en skriftlig udtalelse, der kan sandsynliggøre et sådant offentligt tilskud. En sådan udtalelse kan du få fra kommunen. Du kan også bede om et bindende forhåndstilsagn fra SKAT.

Hvis der ikke kunne være ydet et offentligt tilskud til bygningsarbejdet, vil den private fondsstøtte være skattepligtig for ejeren.

Vi har samlet en række relevante fonde i Fondsliste-Historiske-Huse. Du kan også selv undersøge, hvilke fonde der kunne være relevante for dig på ex legatbogen.dk, der er en gratis søgemaskine for fonde og legater.