Find rådgiver

Det kan være en god idé at benytte sig af rådgivning ved restaurering af fredede eller bevaringsværdige huse. Her må man sikre sig, at rådgiveren har erfaring med gamle huse. De ofte store beløb, der bliver brugt på at vedligeholde, istandsætte eller bygge om, skal gerne vise sig som et smukt, holdbart og værdiforøgende resultat.

Se mere på vores liste over firmaer, der er vant til at beskæftige sig med restaurering og istandsættelse af historiske huse. Her kan du finde kvalificerede håndværkere, rådgivere og leverandører af materialer – alle med speciale i bygningsbevaring.