Hvordan har du sikret dit hus?

Sikring mod tyveri, brand eller vejr og vind går ikke altid hånd i hånd med de historiske huses særlige kvaliteter. Men med lidt kreativitet kan man undgå skæmmende kompromisser. Vi er ved at lave en ny sikringsguide til fredede og bevaringsværdige bygninger og leder efter de gode løsninger hos vores medlemmer.

 

Det minimale indgreb

Når man sikrer historiske huse, skal man huske at afveje sikringstiltag mod bevaringsværdier. Ikke desto mindre er sikring af historiske huse særlig vigtig, selvfølgelig først og fremmest fordi det kan redde liv, men også fordi der er værdifuld kulturarv på spil. Målet for sikring af historiske bygninger må være at opnå maksimum sikkerhed med minimale indgreb, og denne tilgang ligger til grund for hele guiden “Sikre Huse”, som Historiske Huse er ved at udarbejde sammen med Danske Beredskaber.

Kender du til gode eksempler?

Netop pga. de særlige bevaringsværdier, er det vigtigt, at de forebyggende tiltag udføres med respekt. Vi vil meget gerne formidle de gode eksempler på nænsom sikring, så ejere, arkitekter og håndværkere kan lade sig inspirere. Det kan være diskrete dørpumper og detektorer, sprinklertanke placeret, hvor de forstyrrer de gamle huse mindst muligt, nænsom brandsikring af historiske døre, smart kamuflering af røgalarmer med mere.

Hvis du kender til eksempler, der kan tjene til efterfølgelse, må du meget gerne skrive til os i sekretariatet på sekretariat@historiskehuse.dk.