Hospitalskunst i Herlev bevares

12. dec 2014 – Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen og Herlev Hospital har i fællesskab lavet en bevaringsvejledning, der sikrer, at Poul Gernes berømte udsmykning af hospitalet kan bevares, samtidig med at hospitalet løbende kan tilbyde den bedste og mest tidssvarende behandling.

”Bygningsfredningsloven giver ikke mulighed for at frede kunst i det offentlige rum; men med den nye bevaringsvejledning, som er lavet i samarbejde med ejeren af bygningen, Region Hovedstaden, har vi et solidt fundament for at sikre arkitekturen og den kunstneriske udsmykning på Herlev Hospital,” siger kontorchef i Kulturstyrelsens kontor for Arkitektur, Kunsthåndværk og Design Arne Høi.

Der er arkitekt MAA Sven Felding, der som konsulent for Kulturstyrelsen har forfattet bevaringsvejledningen. Den er resultat af en proces, hvor alle parter har været enige om, at arkitektur og kunst er ligeså uadskillelige på Herlev Hospital, som bevaring og udvikling også er det. Derfor har vejledningen et driftsperspektiv, der gør den praktisk anvendelig, når det gælder vedligeholdelse og ombygninger af det eksisterende hospital.

Læs mere hos Kulturstyrelsen og se film fra hospitalet