Historicismens Huse – en bevaringsguide

En af de mest blomstrende og fantasifulde perioder i dansk arkitekturhistorie er den historicistiske periode fra ca. 1850 - 1915. Vi har udgivet en guide, der hjælper ejere og håndværkere med at ombygge og vedligeholde historicistiske huse i tråd med deres originale arkitektur og byggestil.

Vores byer ville ikke være det samme uden historicismens spændende huse fra en periode, hvor begejstringen for dekoration, både ud- og indvendigt, gik hånd i hånd med en usædvanlig høj håndværksmæssig standard. De historicistiske huse fortjener at blive bevaret, så kommende generationer også kan få glæde af dem. Det mener Bygningskultur Danmark.

Fantasifulde og eksotiske detaljer

Det startede med Thorvaldsens Museum i København, som arkitekten Gottlieb Bindesbøll tegnede med inspiration fra romersk, græsk og mellemøstlig arkitektur. Det var i 1848 og den nye arkitektoniske stil, også kaldet historicisme, bredte sig hurtigt til resten af Danmark. I perioden 1850-1915 skød der bygninger, huse og etageejendomme op over hele landet med et for danskerne helt fremmed formsprog; eksotiske detaljer og dekorative virkemidler, som fx tårne, smukt udskårne udhæng fra tagene, fint murede detaljer, cementdekorationer og pyntebindingsværk. Inspirationen kom fra udlandet og byggestilen var mere fransk, italiensk eller schweizisk end dansk og ofte en sammenblanding af flere stilarter.

”Historicismens arkitektur har givet os fint proportionerede og fantasifulde huse, som er præget af fornemt håndværk, sans for skønhed og smukke detaljer – og ikke mindst gennemtænkte løsninger. De er samtidigt bygget i en tid med høje håndværksmæssige standarder. Mange er, måske uden at vide det, i dag ejere eller forvaltere af villaer – eller andre bygningstyper – bygget med historicistiske detaljer. Det stiller krav til husenes ejere, for de forvalter værdifuld kulturarv,” siger Birthe Iuel, Præsident for Bygningskultur Danmark. Hun fortsætter:

”Renoveringer og istandsættelser af de fint udsmykkede huse er i mange tilfælde desværre sket uden hensyn til den særlige bygningskultur, som historicismen lagde grunden til. Det arkitektoniske udtryk og husets oprindelige detaljer er med andre ord blevet ødelagt af fx nye tagbeklædninger, ændringer i facaden eller vinduer med forkerte proportioner. Men husene kan sagtens få deres oprindelige stil tilbage, og det vil vi gerne bidrage til med historicisme-guiden.”

Udskældt og elsket periode

Historicistisk arkitektur har ofte været udskældt for ”stilforvirring” og været stærkt nedvurderet, men perioden er også elsket af mange for sin blomstrende og dekorative bygningskultur. Og perioden var mere end et æstetisk nybrud, for den ændrede også livet inden døre. Husene blev dybere, der blev højere til loftet og vinduerne blev større. Danskernes generelle boligstandard blev væsentligt forbedret i den periode. Nye bolig- og villakvarterer skød op overalt i byernes udkant –omkring år 1915 var der bygget ca. 100.000 fritliggende enfamiliehuse – endda endnu flere, hvis man medregner de mange sammenbyggede by- og rækkehuse.

Guiden fortæller både om husenes historie og viser konkrete bud på gode og dårlige løsninger ved renovering med brug af billeder af de mange typer historicistiske bygninger, der er strøet ud over Danmark tilbage fra 1850 og frem til ca. 1915.

Bogen er skrevet af arkitekt Jeanne Brüel, der tidligere har skrevet Funkishuset – en bevaringsguideParcelhuset – en guide til bevaring og fornyelseBedre Byggeskikhuset – en bevaringsguide og Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Køb guiden i vores boghandel Bemærk, at medlemmer tilbydes guiden gratis (dog ikke porto).