Karl D Petersen

Det er passion og mere end 180 års tømrervirke, der har gjort Karl D Petersen til en af Danmarks førende specialister indenfor møllerestaurering.

Firmaet har med restaurering af kendte møller i Danmark bevist sin faglighed og evne til at levere det håndværk og den projektledelse, der skal til, for at give de gamle møller nyt liv. Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet og patinaen, der giver møllerne sjæl og karakter. Firmaets opgave – og passion – er at genskabe møllens autentiske udseende og dermed bevare den sjæl, som ellers går tabt med tiden Med originale materialer og med tidligere tiders teknik – fx når tømmer skal tilhugges eller tappes, udføres det håndværk, der ikke blot kræver specialviden men også stor respekt for møllen og dens oprindelige funktion og udseende. Takket være 180 år i branchen har firmaet de helt gamle værktøjer, som giver møllen sit autentiske udseende tilbage. Sidst men ikke mindst har Karl D Petersen det set-up det kræver, at bringe mange forskellige specialistkompetencer i spil. Læs om mølleprojekterne på www.karldpetersen.dk

Et udvalg af referencer:

  • Dybbøl Mølle
  • Slotsmøllen i Sønderborg
  • Nybøl Mølle
Karl D Petersen
Truenbrovej 1
6400 Sønderborg