KALK

Firmaet blev oprettet 1. juni 1976. Siden 1985 har firmaet heddet Skandinavisk Jura-Kalk A/S, med binavnet Rødvig Kulekalk. Ideen til firmaet opstod, da vores stifter murermester Michael Kjøng Jørgensen skulle bruge traditionelle kalkbaserede materialer til en renoveringsopgave af Lille Heddinge kirke. På daværende tidspunkt var de traditionelle og naturlige kalkbaserede materialer næsten forsvundet helt ud af markedet. I dag ejes firmaet af Rasmus Kjøng Jørgensen og produktpaletten er gradvist blevet øget gennem årene.

Alle vores produkter er baseret på vasket og ovntørret kvartssand, vellagret kulekalk fra vores eget kuleanlæg baseret på stykbrændt kalk fra Faxe, og Jurakalk (NHL-5 jf. EN 459-1) fra Tyskland. Hertil kommer kalkægte jordfarver fra Frankrig, som benyttes i de indfarvede produkter.

Vi lægger stor vægt på, at alle vores kvalitetsprodukter er kontrolleret og registreret jf. gældende lovgivning, herunder REACH (EU’s kemikalielovgivning), CE certificering og audit, sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier, gældende normer og standarder for kalk og mørtel etc.

Vi tilbyder telefonisk rådgivning og, i forbindelse med større sager, gratis besigtigelser ved brug af vore materialer. Vores rådgivning er baseret på vores store erfaring med naturlige og traditionelle kalkbaserede byggematerialer.

Skandinavisk Jurakalk A/S forhandler:

  • Rødvig Kulekalk
  • Jurakalk
  • Kulekalksmørtel
  • Læskemørtel
  • Tørmørtel
  • Kalkmælk
  • Kalkvand
  • Finpuds
  • Indfarvede produkter m.v.
KALK
Bredeløkkevej 12
4660 St. Heddinge