Kærsgård Restaurering og Tømrerarbejde

Kærsgård Restaurering og Tømrerarbejde har eget maskinværksted og restaureringsuddannelse og spidskompetencer inden for bygningsrestaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger og ejendomme. Restaurering er en helt speciel form for bygningsvedligehold og renovering, som kræver ganske specielle kompetencer og uddannelse. Der er et stigende behov for at sikre at bygningerne lever op til nutidig standard, samtidig med at deres særlige karakterer bevares. Med baggrund i uddannelsen for bygningsrestaurering er firmaet stærkt rustet til at udføre opgaven.

Firmaet tilbyder:

  • Restaurering / Bygningsvedligehold / Renovering.
  • Tagarbejde / Tagdækning / Renovering af tag.
  • Vinduer / Døre / Porte / Termoruder.
  • Gulve / Vægge / Lofter / Interiør.
  • Tilbygning / Rådgivning
Kærsgård Restaurering og Tømrerarbejde
Kvindevadet 25
5450 Otterup