Elisabetta Bosetti – Malerikonservator

Den italiensk-danske malerikonservator, Elisabetta Bosetti, har beskæftiget sig med konservering og restaurering af bemalede overflader samt bevaring af kunst- og kulturarv i over 35 år.

Hendes uddannelse som konservator er fra den italienske konservatorskole Scuola di Restauro di Botticino, og hun har desuden studeret Kunsthistorie på Københavns Universitet.

Med baggrund og erhvervserfaring inden for både det offentlige og det private har hun opnået et solidt grundlag for at udføre konserverings- og restaureringsarbejde på højeste niveau. Hendes omfattende erfaring inden for projektledelse gør hende til en pålidelig rådgiver og samarbejdspartner.

Bosettis faglige alsidighed og viden om materialer spænder over mange discipliner og teknikker inden for konservering, herunder maleri, kalk, inventar og maling.

Som projektleder har hun stået i spidsen for restaureringer af flere klenodier fra den danske kulturarv, herunder Hofteatret, Stærkassen, Dansk Udenrigsministeriums kunstsamling og Roskilde Domkirke, hvor hun blandt mange forskellige restaureringsopgaver koordinerede hele kalkningsarbejdet. Tidligere ansættelser inkluderer Nationalmuseet, hvor hun har restaureret kalkmalerier, malerier i storformat samt malerier af stor national betydning fra museets egne samlinger. På Krigsmuseet var hun ansvarlig for konservering af genstande fra den danske militære kulturarv, især træ, metal og malede overflader i forbindelse med den meget roste udstilling “Danmarks krige fra 1500 til i dag”.

Bosettis erfaringer strækker sig også ud over landets grænser. I Italien har hun udført større restaureringer af freskomalerier for det italienske kulturministerium. I Storbritannien har hun bidraget til restaureringen i det historiske Milgate House under ledelse af English Heritage. Hendes seneste indsats på verdensarvsmonumenter var i Brügge i 2023 i forbindelse med restaureringen af Provinciaal Hofs historiske bygnings store historiemalerier.

Elisabetta Bosettis passion for de teoretiske spørgsmål om restaurering og hendes interesse for forskning og innovation inden for restaurering af kulturarv har ført til, at hun altid holder sig ajour gennem deltagelse i seminarer, konferencer og efteruddannelseskurser, både i Danmark og i udlandet.

Facebook

Instagram