Center for Bygningsbevaring

Center for Bygningsbevaring tilbyder kurser og uvildig, teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til statslige- og kommunale myndigheder, rådgivere, håndværkere og private husejere. Center for Bygningsbevaring retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt mere almindelige by- og landhuse.

Center for Bygningsbevaring har som ét af sine vigtigste kendemærker et klart formuleret restaurerings-kodex – Nænsom Bygningsbevaring. Al rådgivning fra centret sker ud fra denne grundholdning. Ved Nænsom Bygningsbevaring reparerer og bevarer man de originale byggematerialer på ældre huse, frem for at skifte dem ud. Centrets restaureringsarkitekter er erfarne og højt specialiserede inden for bygningsretaurering.

Center for Bygningsbevaring udfører opgaverne:

  • Rådgivning om bygningsbevaring
  • Restaureringsprojekter inklusive projektering, arbejdsbeskrivelser, indhentning af tilbud, byggestyring og kvalitetskontrol
  • Rekonstruktioner af ødelagte eller forsvundne bygningsdele, f.eks. husets oprindelige vinduer, facadedekorationer, døre og porte med håndsmedede beslag m.m.
  • Bygningsopmåling
  • Bygningshistoriske undersøgelser
  • Vedligeholdelsesvejledning
  • Specialistrådgivning
  • Kurser
Center for Bygningsbevaring
Raadvad 40
2800 Kgs. Lyngby