A/S Julius Nielsen & Søn

A/S Julius Nielsen & Søn varetager hovedentrepriser og udfører alt inden for inventar, tømrer- og snedkerarbejde.Virksomheden har speciale i restaurering generelt, herunder vinduer. Vinduesrenovering foretages ifølge projektbeskrivelse og anvisninger fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad.

A/S Julius Nielsen & Søn udfører opgaverne:

  • Hovedentrepriser
  • Tømrer- og snedkerarbejde
  • Vinduesrenovering
  • Inventar

Et udvalg af referencer:

• AB Lincoln i Classensgade, København
• Den Suhrske Stiftelse, Gammel Torv, København
• Lille Strandstræde 15, København
• Ved Stranden 16, København
• Strandgade 12, København
• Gl. Bellevue, Strandvejen, Klampenborg
• Sankt Hans Torv, København, renovering af vinduer i
• Østre Landsret i Bredgade, København
• Indenrigsministeriet i Børsgade, København
• Slotskirken, Christiansborg Slot, København
• Amalienborg, Christian d. 7.s Palæ, København
• Amalienborg, Christian d. 8. s Palæ, København
• Christiansborg Ridebaneanlæg, København, vinduesrenovering af rammer og karme.

A/S Julius Nielsen & Søn
Markstykkevej 16
2610 Rødovre