Funkishuset – en bevaringsguide

I funkisperioden som varede fra ca. 1925 – 1945 blev der bygget over 100.000 villaer i Danmark og en masse etageejendomme over hele landet. Bygningskultur Danmark har udgivet ”Funkishuset – en bevaringsguide” for at belyse den særlige arkitektur og dens værdi for den danske bygningsarv og give ejere redskaber til at istandsætte og vedligeholde.

Funkishusene er bygget i en ny og for deres tid meget moderne stilart, der forsøgte at gøre op med tidligere tiders historisk påvirkede arkitektur. Mange af dem fremstår dog i dag uharmoniske i deres detaljering, farver og materialer. Men arkitekturen er der endnu inde bagved lagene og venter bare på at blive fremdraget. Det er bl.a. det guiden kan hjælpe husejere, håndværkere og arkitekter med.

Dansk funkis

Efter afslutningen på 1. Verdenskrig førte en kombination af dårlige sociale forhold og nye industrielle byggemetoder til en nytænkning af det arkitektoniske formsprog – først i udlandet og derefter herhjemme. Det var et opgør med den dekorerede stil. Fremover skulle funktionen afspejles i bygningens ydre og selve konstruktionen være tydelig.  I Danmark integrerede man den nye stil med den danske byggetradition og brugte ofte traditionelle danske materialer som mursten og tegl. Arkitekturen var en del af en social revolution, der skulle pege frem mod et bedre og mere lige samfund, med lys, luft og plads til alle. En bolig hvor man kunne hente ”Sundhed og Nervehvile”, som en af den danske funktionalismes fortalere, arkitekten Poul Henningsen, udtrykte det.

Hvad skal bevares?

Helt overordnet er funktionalismens huse meget elegante og formfuldendte i deres enkelhed. Der er en absolut harmoni mellem de rene linjer og geometriske former. Husene er meget smukke, men ikke særligt fleksible, da de sluttede bygningskroppe er gennemtænkte og derved fremhæves den enkle detaljering. Det betyder, at om- og tilbygninger kræver omtanke, hvis man skal beholde de helt særlige kvaliteter.

”De funktionalistiske huse er kulturarv på linje med bindingsværk og herregårde i Danmark og det gælder om at passe på dem. Hvis man arbejder med fornuftige løsninger, der er tilpasset husets lidt skrøbelige arkitektur, er man med til at sikre både bevaringsværdierne  og husets salgsværdi. På trods af den oprindelige demokratiske tanke om boliger for alle, er velholdte funkishuse i dag meget attraktive og ofte kostbare at erhverve”, siger Birthe Iuel, Præsident for Bygningskultur Danmark.

Guiden fortæller både husenes historie og viser konkrete bud på gode og dårlige løsninger ved renovering med brug af billeder af alle de mange typer funkisbygninger, der er strøet ud over Danmark; villaer, etagehuse, rækkehuse, dobbelthuse og bungalower.

Bogen er skrevet af arkitekt Jeanne Brüel, der tidligere har skrevet Parcelhuset – en guide til bevaring og fornyelse, Bevaringsguide for Bedre Byggeskikhuse og Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Køb bogen